Logistyka
to łańcuch działań
nieprzypadkowych

TSLogistic

Celny pomysł:

transport i agencja celna w ramach jednej usługi

TSLOGISTIC to kompleksowy operator logistyczny. Wiemy, jak istotnym czynnikiem jest czas i na każdym kroku staramy się ułatwiać pracę naszym klientom. Agencja celna zapewnia fachowe wsparcie, doradztwo i reprezentowanie klienta przed Urzędem Celnym. To wszystko możesz otrzymać w pakiecie z naszymi sprawdzonymi rozwiązaniami logistycznymi. 

Z tego artykułu dowiesz się m.in.

 • Co to jest odprawa celna i jakie są główne procedury celne?
 • Czym jest odprawa z odroczoną płatnością podatku VAT?
 • Jak działa agent celny TSLOGISTIC?
 • Jakie korzyści dla Twojej firmy niesie obsługa celna w pakiecie z usługą transportową?

Czym jest odprawa celna i jakie są główne procedury celne?

W kontekście transportu towarów odprawa celna oznacza czynność pozwalającą na nadanie przeznaczenia celnego przewożonym towarom. Najpopularniejsze procedury celne to import, wywóz (eksport) oraz tranzyt. Każde wprowadzenie, jak i wyprowadzenie towaru z /na teren UE wymaga dokonania zgłoszenia celnego – odprawy celnej.

Dopuszczalne procedury celne:

 • Dopuszczenie do obrotu (import) – dopuszczenie do obrotu towarów posiadających status nie wspólnotowy
 • Wywóz (eksport) – wywóz towarów wspólnotowych poza teren UE
 • Tranzyt – przemieszczenie towarów niewspólnotowych po terenie UE
 • Odprawa czasowa – czasowy przywóz/wywóz towarów
 • Uszlachetnianie czynne i bierne – m.in.naprawy, aktualizacje itp.
 • Przetwarzanie pod kontrolą – wprowadzenie na teren UE towarów z wyższą stawką celną, ich przetworzenie do towaru ze stawką cła niższą, a następnie dopuszczenie przetworzonego towaru do obrotu.

Miejscem dokonania czynności celnych jest miejsce wyznaczone przez organ celny. Najczęściej jest to miejsce przy urzędzie celnym (np. wyznaczony plac, parking itp.) lub magazyn czasowego składowania, bądź skład celny. Istnieje jednakże możliwość uzyskania pozwolenia na miejsce wyznaczone /uznane – w tym przypadku odprawy celne możliwe są np. na terenie przedsiębiorstwa (importera, eksportera, przewoźnika itp.)

Należy pamiętać, iż ze zgłoszeniem celnym importowym nierozerwalnie powiązane są opłaty wynikające m.in. z tytułu cła i podatku VAT. Należności celno-podatkowe uiszcza się albo w momencie odprawy celnej importowej lub importer może skorzystać (po spełnieniu określonych warunków) z odroczonej formy płatności podatku vat z tytułu importu.

Kliknij i dowiedz się, jakie dokumenty są niezbędne do odprawy celnej

Czym jest procedura dopuszczenia do obrotu z odroczoną płatności podatku VAT zgodnie z art.33a ustawy?

Taka forma rozliczania podatku vat z tytułu importu towarów pozwala na brak konieczności uiszczenia podatku vat w momencie odprawy celnej. Należną kwotę importer rozlicza w deklaracji podatkowej (jpk) za dany miesiąc. Takie rozwiązanie pozwala na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Należy jednakże pamiętać, iż agencja celna weryfikuje importerów, którzy chcieliby skorzystać z tej formy rozliczenia – z uwagi na solidarną odpowiedzialność za ew. nierozliczony prawidłowo podatek vat w deklaracji.

W celu uzyskania pozwolenia na możliwość korzystania z rozliczenia zgodnie z art. 33a należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo siedziby importera Naczelnika urzędu celno-skarbowego:

 • Zaświadczenie potwierdzające brak zaległości wpłat należnych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz podatków stanowiących dochód skarbu państwa. Dopuszczalny poziom zaległości względem wszystkich organów wynosi 3% kwoty należnych składek za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość
 • Zaświadczenie o czynnym podatniku podatku vat

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o art. 33a Ustawy o VAT

Jak działa agencja celna TSLOGISTIC?

W naszej agencji świadczymy usługi kompleksowej obsługi celnej na najwyższym poziomie i z zachowaniem najnowszych procedur celnych. Każdy z naszych agentów celnych posiada bogate doświadczenie w branży, co pozwali Ci zaoszczędzić dużo czasów i nerwów związanych z odprawami celnymi towarów.

Świadczymy następujące usługi celne:

 • kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi w każdej procedurze celnej
 • przygotowanie zgłoszeń celnych
 • pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń
 • zabezpieczenie płatności należności celnych,
 • reprezentowanie klienta przed organami celnymi,
 • wystawianie deklaracji INTRASTAT,
 • realizacja odpraw celnych na terenie Niemiec (m.in. port Hamburg), Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Współpraca z agencją celną TSLOGISTIC pozwoli znacznie uprościć procesy w zakresie obsługi celnej w Twojej firmie. Dokonywanie odpraw w ramach wszystkich obowiązujących procedur może przebiegać szybciej i łatwiej. Skontaktuj się z nami i sprawdź jak skorzystanie z naszej oferty może pomagać w rozwoju Twojej firmy.

agencjacelna@tslogistic.com.pl

Jakie korzyści dla Twojej firmy zapewnia spedycja oferująca usługi agencji celnej?

Nowoczesna logistyka to kompleksowe usługi w zakresie obsługi łańcuchów dostaw. Przesyłanie dokumentacji celnej pomiędzy wieloma podmiotami narażone jest na błędy, które mogą nie tylko utrudniać czasowy załadunek, lecz także opóźnienie dostaw. Wybierając sprawdzonego partnera z branży TSL zawsze możesz liczyć kompleksową obsługę każdego transportu od A do Z. Zapraszamy do współpracy w zakresie transportu:

 • drogowego,
 • morskiego,
 • lotniczego,
 • kolejowego,

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów z zakresu magazynowania, logistyki kontraktowej oraz transportów ponadnormatywnych. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak odpowiedzialne rozwiązania logistyczne wpłyną na rozwój Twojego biznesu.

handlowy@tslogistic.com.pl