Logistyka
to łańcuch działań
nieprzypadkowych

TSLogistic

Odprawa celna – jakie dokumenty są niezbędne?

Zanim agencja celna przystąpi do rozpoczęcia czynności związanych z odprawą importowanych lub eksportowanych towarów konieczne jest dopełnienie wszystkich potrzebnych formalności. Podpowiadamy, jakie dokumenty są potrzebne, aby urząd celny za pośrednictwem doświadczonego agenta TSLOGISTIC sprawnie przeprowadził odprawę Twoich towarów.

Jakie dokumenty musi otrzymać agent celny?

Agencja celna przeprowadzi Twoją firmę przez każdą odprawę celną. Doświadczenie i fachowe doradztwo często pozwala znacznie skrócić czas potrzebny na dokonanie wszystkich formalności, których wymaga odprawa celna importowa lub eksportowa. Sprawdź, jakie dokumenty są niezbędne, aby proces przebiegł szybko i łatwo:

 • Upoważnienie od zleceniodawcy – dokument, na mocy którego udzielasz nam pełnomocnictwa do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego przed urzędem celnym.
 • Numer EORI – numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby celne w celu realizacji obowiązków związanych z przywozem i wywozem towarów z i do krajów trzecich. Identyfikator nadawany jest we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Przedsiębiorców, (ang. Economic Operators Registration and Identification system). Pierwsze litery nazwy tego systemu w języku angielskim stanowią akronim EORI.
 • Faktura handlowa – dokument stanowiący umowę transakcji, takiej jak sprzedaż, zawartej pomiędzy kupującym a sprzedającym. Faktura wskazuje wszystkie kluczowe informacje, na podstawie których przeprowadzana jest odprawa celna. Dokument powinien być przetłumaczony na język urzędowy kraju przeznaczenia.
 • Specyfikacja / Packing List – dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące produktów, które zostały załadowane na środek transportu. Urząd celny wymaga m.in. podania ilości sztuk towaru oraz wagi netto i brutto produktów.
 • List przewozowy – w zależności od typu transportu odprawa celna wymaga przedstawienia takich dokumentów jak: CMR (transport drogowy), konosament (transport morski), AWB (transport lotniczy).
 • Faktura zawierająca koszty transportu – jeśli wynika to z Incoterms.

W zależności od specyficznych właściwości towaru odprawa celna może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów:

 • Świadectwo zdrowia – w przypadku produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Świadectwo pochodzenia – dokument eksportowy występujący w handlu międzynarodowym, który potwierdza pochodzenie towaru. Na tej podstawie urząd celny m.in. nalicza stawkę cła na towary importowane z krajów trzecich (spoza UE).
 • Deklaracja zgodności – dokument potwierdzający zgodność towaru importowanego z krajów trzecich z technicznymi regulacjami Unii Celnej.
 • Certyfikaty jakości – wymagane w przypadku niektórych typów towarów.
 • Karta charakterystyki – (ang. SDS – Safety Data Sheet) dokument wymagany dla każdego rodzaju towaru określanego jako niebezpieczny wg Umowy ADR.

Odprawa celna importowa lub eksportowa może być łatwa dzięki współpracy z zaufanym partnerem

Skompletowanie dokumentów wymaganych przez urząd celny w celu dokonania odprawy jest kluczowe. Nawet niewielkie błędy merytoryczne mogą być powodem kosztownych przestojów wynikających z przedłużających się procedur. Nasza agencja celna  fachowo przeprowadzi Cię przez odprawę krok po kroku. Skontaktuj się z nami i sprawdź jak szybko i łatwo możesz dokonać formalności celnych dzięki naszemu wsparciu.